Şartlar & Koşullar

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

TARİH : 

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI 

Ticaret Ünvanı : DGN Unlu Mamüller Ekmek Gıda İnş.Mim.Hayv.San. ve Tic.Ltd.Şti
Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Yolu No:54/1 Selçuklu/KONYA
Mersis No: 0295046447700019
Telefon : 444 0 346
Faks: (0332) 248 68 68
E-mail: info@yataganliosmanaga.com.tr 

ALICI

Adı Soyadı : 
Adresi :
Telefon :
E-mail: 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir.  Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Ön Bilgi Formunun konusunu; Alıcı'nın, Satıcı DGN Unlu Mamüller Ekmek Gıda İnş.Mim.Hayv. San. ve Tic.Ltd.Şti’ye ait [www.yataganliosmanaga.com.tr] alan adlı web sitesinden,  mal ve/veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz mal ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. 

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Malın / Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir. Toplam tutar KDV Dahil toplam tutarı ifade etmektedir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


ÜrünTutarAdetToplam Tutar

Teslimat bedeli hariç toplam ürün bedeli: 

Teslimat Ücreti: 

Teslimat Ücreti Dahil Toplam Bedel: 

Ödeme Şekli ve Planı: :

Teslim Şartları:

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi(ler):

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ, MALIN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE FATURA TESLİMİ

Ödemeler web sitesi üzerinden kredi kartı, kapıda nakit veya kapıda kredi kartı ödeme yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.


Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın ve/veya Hizmetin bedelinin ödenmesi ve Malın ve/veya Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal ve/veya Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Satın alınan mal ve/veya hizmete ilişkin fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. 

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFA

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal ve/veya Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal ve/veya Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal ve/veya Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile Satıcı’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli Satıcı’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından teslimata verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde teslimat hizmet bedelinden Alıcı sorumludur.

Teslimat ücretleri:

• 0 TL – 99,99 TL arası 5 TL (KDV Dahil)

• 100 TL ve üzeri ücretsiz 

Satıcı, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 6- GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal ve/veya hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal ve/veya hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır


Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimlerin Satıcı'ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Alıcı Cayma hakkını mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan metnin yazılı olarak Satıcıya iletilmesi yoluyla da kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, iş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkını kullanıldığına ilişkin bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren on gün içinde Satıcı’ya veya yetkilendirdiği kişiye teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve  varsa Alıcı’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tüm ödemeleri Alıcı’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve tek seferde iade edecektir.Kapıda nakit ödeme yoluyla yapılan alışverişin iadesinde , yukarıdaki belirtilen şartlara uygun iade yapılmış ise, alıcıya iade bedeli alıcıya ait bir banka hesabına yapılır. 

e) Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişikliklerden Alıcı sorumlu değildir. Bu hususta 8. Madde hükümleri saklıdır.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya vb. kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


MADDE 8 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi gibi mal ve/veya hizmet türlerinde cayma hakkı kullanılamayacaktır. 


MADDE 9 - GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya ALICI'nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise KONYA Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


MADDE 11 - SON HÜKÜMLER

Satıcı, siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

MADDE 12 - İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir. 

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK

Alıcı; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un m. 48, f.2 ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.